Bilservice hos Mickes billackering och verkstad

Arbets- & Miljö poilcy

Arbets- & Miljö policy för Mickes Lackservice i Perstorp AB: Vårt åtagande för välbefinnande och hållbarhet.

Arbetsmiljö
Mickes lackservice ab ska värna om sina anställda och verka för en god arbetsmiljö. Samtliga anställda ska känna glädje och samhörighet på sin arbetsplats.
-Årliga hälsokontroller och kontenuerliga utvecklingssamtal.
-Månadsmöten där var och en får komma till tals och komma med ideer.
-Utbildningar för att minska risken för brand eller annat tillbud.
-Tillhandahållande av den utrustning som krävs för att utföra ett säkert arbete samt minska risken för arbetsskador.
-Vid transporter ska personalen följa gällande trafiklagstiftning.
-Noll tolerans gällande drogpolicy.

Miljöpolicy
Idag när vår värld ser ut som den gör är det viktigt att alla drar sitt strå till stacken och verkar för en bättre miljö. Detta vill även vi på mickes lackservice ab medverka i. Detta gör vi genom att:
-Sträva efter att arbeta med miljö och kvalitetsfrågor.
-Dokumentation av alla arbeten som vi utför för att på så vis göra ett perfekt resultat med en gång och slippa omarbete som medför extra material osv.
-Arbeta med vattenbaserade färger i den mån det är kvalitetsmässigt möjligt
-Ställa krav på våra leverantörer

För ytterligare frågor eller för att kontakta oss angående vår arbets- och miljö policy, klicka här.